loading..Tyskerpiger

De danske piger, der havde kærlighedsforhold til tyske soldater, blev kaldt tyskerpiger. De blev set ned på, og den illegale presse var med til at skabe en hadefuld stemning mod dem. Nogle blade opfordrede direkte til at straffe dem, bl.a. ved at klippe håret af dem.
 

De illegale blade bragte ofte navne og adresser på kvinder, som bladene formodede havde forhold til tyske soldater. Bladene lancerede også en række skældsord, der blev brugt om tyskerpigerne, fx ”feltmadras”, ”tyskertøs” og ”syfilishoppe”.  Det sidste havde baggrund i, at antallet af kønssygdomstilfælde steg betydeligt under besættelsen. Bladene indeholdt også advarende artikler om, hvor landsskadelig disse kvinders optræden var. Desuden trykte bladene smædesange om tyskerpigerne.
Reaktionerne mod tyskerpigerne var ikke bare et udtryk for frygt for, at de skulle angive danskere til tyskerne. Man mente, at kvinderne både svigtede de danske mænd og nationen ved at foretrække tyske mænd. Det har altid været anset for en slags landsforræderi, når kvinder plejer omgang med fjenden.

Danske kvinders omgang med tyske soldater førte til sammenstød mellem såvel danskere og tyske soldater som danskere og tyskerpiger. Kvinderne blev fx socialt isoleret og fysisk chikaneret - klipning af deres hår var mest udbredt. Den første registrerede klippeaktion fandt sted i september 1940, og antallet af aktioner toppede under Augustoprøret 1943 og i befrielsesdagene. Desuden blev kvinderne i nogle tilfælde klædt af eller seksuelt chikaneret på anden vis. Efter befrielsen lod mange kvinder sig frivilligt internere af modstandsbevægelsen for at søge beskyttelse mod chikane fra befolkningen.
Det præcise antal tyskerpiger kendes ikke, men det antages, at der var ca. 50.000. Resultatet af danske kvinders forhold til tyske soldater var ca. 5500 registrerede børn.
 

Læs mere:

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Tyskerpiger
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Tyskerpiger
Anette Warring: Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør. 1994.
http://www.krigsboern.dk/
Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind. 1946.
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942
Kilde 2 De frie Danske, juni 1942
Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943
Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943
Kilde 5 Fri Presse, marts 1945
Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945
Kilde 7 De frie Danske, april 1945
Kilde 8 Fotoserie 1943
Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942

Kilde 2 De frie Danske, juni 1942

Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943

Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943

Kilde 5 Fri Presse, marts 1945

Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945

Kilde 7 De frie Danske, april 1945

Kilde 8 Fotoserie 1943

Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943