loading..

Arbejdsspørgsmål

a) Læs leksikonartiklen. Hvorfor var det i manges øjne forkert, at danske kvinder havde forhold til tyske soldater, og hvordan behandlede man tyskerpigerne?
b) Kilde 4 (Den sorte Bog). Gør rede for tegningernes budskab. Find på en afslutning af teksten, der rytmisk passer ind.
c) Kilde 8. Billedserien er fingeret, d.v.s. personerne er ”skuespillere” og episoden har ikke fundet sted. Den blev fremstillet i Odense og solgt illegalt. Hvad var formålet med billederne?  Inddrag kilde 9 (Land og Folk), og diskutér tekstens holdning til tyskerpiger og til billedserien.
d) Kilde 2 (De frie Danske). Analysér og fortolk digtet.
e) Kilde 1 (Frit Danmark) og 3 (Ungdommens Røst). Analysér og sammenlign teksterne m.h.t. ordvalg og argumentation. Gør rede for forskelle og ligheder.
f) Kilde 6 (Bautastenen). Analysér og fortolk teksten. Beskriv miljøet og de persongrupper, der optræder. Gør rede for og kommentér ordvalget. Giv en fortolkning af teksten, hvor de afsluttende sætninger inddrages. 
g) Kilde 2 (De frie Danske) og 3 (Ungdommens Røst). Foretag en sammenlignende analyse af de to tekster m.h.t. både form og indhold.
h) Kilde 1-9. Diskutér hvorfor undergrundspressen interesserede sig så stærkt for kvinders seksualitet.
 

Læs mere:

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Tyskerpiger
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Tyskerpiger
Anette Warring: Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør. 1994.
http://www.krigsboern.dk/
Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind. 1946.
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942
Kilde 2 De frie Danske, juni 1942
Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943
Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943
Kilde 5 Fri Presse, marts 1945
Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945
Kilde 7 De frie Danske, april 1945
Kilde 8 Fotoserie 1943
Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942

Kilde 2 De frie Danske, juni 1942

Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943

Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943

Kilde 5 Fri Presse, marts 1945

Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945

Kilde 7 De frie Danske, april 1945

Kilde 8 Fotoserie 1943

Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943