loading..


Satire og tegninger 

Den illegale presse benyttede sig ikke bare af tekst. Også tegninger blev brugt som våben i kampen for at vinde læserne for modstandssynspunktet. Tegningerne var meget forskellige. Nogle var helt primitive, mens andre var af mere kunstnerisk art. De var bl.a. rettet mod de grupper, som også blev kritiseret i bladenes tekst. (Se Udhængninger

Størstedelen af satiretegningerne var rettet mod nazismen. Hitler og hans mænd blev enten dæmoniseret eller latterliggjort gennem karikatur. I nogle tegninger fremstillede man ofre for nazisme og Gestapo-terror.
Andre tegninger beskæftigede sig med de grupper, der var genstand for udhængning i bladene. I besættelsens sidste måneder blev også de tyske flygtninge i Danmark et tema for bladtegnerne.
Tegningerne indgår ofte i en særlig sammenhæng i samtiden. De kan handle om bestemte personer, begivenheder eller fænomener. Derfor kan det være nødvendigt at indhente baggrundsinformationer for at ”forstå” tegningernes budskab.
Tegningerne havde ofte et humoristisk tilsnit, men de kunne også være dramatiske/alvorlige.
Nogle var udført af kendte professionelle tegnere, men oftest var tegningerne lavet af ukendte amatørtegnere. De kunne altså være primitivt tegnet, men også have kunstneriske kvaliteter.
 

Læs mere:

Mogens Knudsen m.fl.: Satire og Humor i dansk Tegnekunst. 1946
Hanne Abildgaard (red.): Herluf Bidstrup. Satire og humor. 2005
J. H. Barfod og Arne Noe-Nygaard: G. Østerberg. Dansk øjenlæge, modstandsmand og tegner. 1987
 

Kilder

Kilde 1 Danske Tidende, juni 1943
Kilde 2 Aarhus Ekko, 10. jan. 1945
Kilde 3 Randers Fronten, 13. nov. 1944
Kilde 4 Trods Alt, marts 1945
Kilde 5 Udkiggen, april 1945
Kilde 6 Ugens Nyt, 19. dec. 1943
Kilde 7 Morsingboen, maj 1945
Kilde 8 Muldvarpen, nr. 1 1944
Kilde 9 Muldvarpen, nr. 2 1945
Kilde 10 Muldvarpen, nr. 2 1945
Kilde 11 Muldvarpen, nr. 3 1945
Kilde 12 Muldvarpen, nr. 3 1945
Kilde 13 Gry Næstved, 9. april 1945
Kilde 14 Gry Næstved, 1. febr. 1944
Kilde 15 Ungdommens Røst, april 1945
Kilde 16 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943
Kilde 17 I Kontakt med Verden, okt. 1944
Kilde 18. Illegal plakat. Gustav Østerberg
Kilde 19 Morgenbladet, 18. april 1945
Kilde 20 Morgenbladet, plakat
Kilde 21 Ugens Nyt, 21. marts 1943
Kilde 22 Vestjyden, 9. april 1945
Kilde 23. Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43

Kilde 1 Danske Tidende, juni 1943

Kilde 2 Aarhus Ekko, 10. jan. 1945

Kilde 3 Randers Fronten, 13. nov. 1944

Kilde 4 Trods Alt, marts 1945

Kilde 5 Udkiggen, april 1945

Kilde 6 Ugens Nyt, 19. dec. 1943

Kilde 7 Morsingboen, maj 1945

Kilde 8 Muldvarpen, nr. 1 1944

Kilde 9 Muldvarpen, nr. 2 1945

Kilde 10 Muldvarpen, nr. 2 1945

Kilde 11 Muldvarpen, nr. 3 1945

Kilde 12 Muldvarpen, nr. 3 1945

Kilde 13 Gry Næstved, 9. april 1945

Kilde 14 Gry Næstved, 1. febr. 1944

Kilde 15 Ungdommens Røst, april 1945

Kilde 16 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943

Kilde 17 I Kontakt med Verden, okt. 1944

Kilde 18. Illegal plakat. Gustav Østerberg

Kilde 19 Morgenbladet, 18. april 1945

Kilde 20 Morgenbladet, plakat

Kilde 21 Ugens Nyt, 21. marts 1943

Kilde 22 Vestjyden, 9. april 1945

Kilde 23. Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43