loading..

Arbejdsspørgsmål

a) Læs leksikonartiklen. Hvorfor var det i manges øjne forkert, at danske kvinder havde forhold til tyske soldater? Hvordan blev tyskerpigerne behandlet?
b) Hvorfor tror du, at nogen piger/kvinder kunne finde på at indlede kærlighedsforhold til tyske soldater?
c) Kilde 4 (Den sorte Bog). Forklar, hvad tegningen skal fortælle. (Se også kilde 8, Fotoserien). Lav selv en tegning, der fortæller om tyskerpiger, og som kunne have været bragt i et illegalt blad.
d) Læs kilde 2 (De frie Danske)og skriv selv et digt om tyskerpiger.
e) Kilde 2 (De frie Danske). Analysér og fortolk digtet.
f) Kilde 8. Billedserien er fingeret, d.v.s. personerne er ”skuespillere” og episoden har ikke fundet sted. Den blev fremstillet i Odense og solgt illegalt. Hvad var formålet med billederne?
g) Kilde 8 (Fotoserien)og 9 (Land og Folk): Forklar kilde 9’s holdning til tyskerpiger og til billedserien.
h) Kilde 6 (Bautastenen). Læs artiklen og slå evt. ord op i leksikon ell. lignende.
Analysér og fortolk teksten. Hvor foregår den? Hvilke mennesker optræder i den? Hvad foretager de sig, og hvordan bliver de beskrevet? Hvordan skal den afsluttende sætning forstås? 
i) Kilde 1 (Frit Danmark)og 3 (Ungdommens Røst). Her nævnes ingen konkrete kvinder. Teksterne handler om tyskerpiger generelt. Gør rede for indholdet. Analysér og sammenlign teksterne m.h.t. ordvalg og argumentation.
 

Læs mere

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Tyskerpiger
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Tyskerpiger
Anette Warring: Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør. 1994.
http://www.krigsboern.dk/
Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind. 1946.
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942
Kilde 2 De frie Danske, juni 1942
Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943
Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943
Kilde 5 Fri Presse, marts 1945
Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945
Kilde 7 De frie Danske, april 1945
Kilde 8 Fotoserie 1943
Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942

Kilde 2 De frie Danske, juni 1942

Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943

Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943

Kilde 5 Fri Presse, marts 1945

Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945

Kilde 7 De frie Danske, april 1945

Kilde 8 Fotoserie 1943

Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943