loading..

Om HSB

Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) er en offentlig tilgængelig arkivinstitution, der fra 2013 hører under Sydvestjyske Museer og er beliggende på museets afdeling i Esbjerg, Torvegade 45. HSB’s hovedopgave er at indsamle, bevare og tilgængeliggøre materiale fra besættelsestiden. HSB råder over en enestående samling af illegale blade og bøger på over 10.000 stk. Institutionen rummer desuden et stort materiale i form af breve, bøger, beretninger, forskningsarkiver og personarkiver fra bl.a. modstandsfolk. HSB benyttes af historikeren, skoleeleven og den alment interesserede og er aktiv i formidling og forskning på mange niveauer med både undervisningsforløb, foredrag og bogudgivelser. På HSB vises en udstilling om den illegale presse samt mindre skiftende særudstillinger. På internettet kan man læse mere om HSB på www.hsb.dk   

Send os materiale

Vi modtager meget gerne materiale, beretninger, erindringer osv. fra og om  den illegale presse og besættelsestiden generelt. 

Kontakt

Historisk Samling fra Besættelsestiden 
Torvegade 45
DK-6700 Esbjerg
Tlf 76163995
henlu@sydvestjyskemuseer.dk
www.hsb.dk  

Rettigheder www.illegalpresse.dk 

For nogle illustrationer og digtes vedkommende har det ikke været muligt at finde frem til den retmæssige rettighedsindehaver. Såfremt vi derved har krænket en eventuel ophavsret, er det utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.