loading..

Projektopgaver

Historie/dansk/engelsk

Tyskerpigernes selvforståelse og billedet af dem i den illegale presse: Sammenlign den illegale presses fremstillinger af tyskerpiger (kilde 1-9) med interviews i bogen: Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind (1946). Gør på den baggrund rede for den illegale presses kvindeopfattelse.

Historie/ dansk/billedkunst

Billedanalyse af klippeaktion: Foretag en kritisk analyse af billedserien (Kilde 8). Gør herunder rede for iscenesættelsen af optrinnet, fremstillingen af personerne, brugen af virkemidler og billedernes troværdighed. Fremstil selv en billedserie med et propagandistisk formål. Beskriv idegrundlaget, arbejdsprocessen og din brug af virkemidler
 

Læs mere:

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Tyskerpiger
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Tyskerpiger
Anette Warring: Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør. 1994.
http://www.krigsboern.dk/
Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind. 1946.
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942
Kilde 2 De frie Danske, juni 1942
Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943
Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943
Kilde 5 Fri Presse, marts 1945
Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945
Kilde 7 De frie Danske, april 1945
Kilde 8 Fotoserie 1943
Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942

Kilde 2 De frie Danske, juni 1942

Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943

Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943

Kilde 5 Fri Presse, marts 1945

Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945

Kilde 7 De frie Danske, april 1945

Kilde 8 Fotoserie 1943

Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943