loading..

Projektopgaver

Historie og dansk:

a. Analysér og fortolk kilde 2 (De frie Danske, 1942), 4 (Den sorte Bog) og 8 (Fotoserien). Fremstil selv tegninger og/eller digte, der kunne indgå i den illegale presses kritik af tyskerpigerne.
b. Brug kilde 1-9 som udgangspunkt, og gør rede for, hvilke argumenter der blev fremført for, at danske kvinder ikke skulle have forhold til de tyske soldater? Klik på Blade og find flere eksempler i Frit Danmark og De frie Danske på, hvordan tyskerpiger blev omtalt.
 

Læs mere:

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Tyskerpiger
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Tyskerpiger
Anette Warring: Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør. 1994.
http://www.krigsboern.dk/
Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind. 1946.
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942
Kilde 2 De frie Danske, juni 1942
Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943
Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943
Kilde 5 Fri Presse, marts 1945
Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945
Kilde 7 De frie Danske, april 1945
Kilde 8 Fotoserie 1943
Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, juni 1942

Kilde 2 De frie Danske, juni 1942

Kilde 3 Ungdommens Røst, maj 1943

Kilde 4 Den sorte Bog Aalborg, nr. 1 1943

Kilde 5 Fri Presse, marts 1945

Kilde 6 Bautastenen, jan. 1945

Kilde 7 De frie Danske, april 1945

Kilde 8 Fotoserie 1943

Kilde 9 Land og Folk, okt./nov. 1943