loading..

De frie Danske

nr. 3, 3. årg.

Udgivet Dec 1943


Prioriterede tags

A Aktionen mod de norske studenter Arrestationer B Blædel, Nicolai, redaktør Borchsenius, Poul, pastor C Censur D Dansk politi Dansk presse De frie Danske Digt H Horserødlejren O Olsen, Albert, professor P Politiken R Rammeantenne S Sabotage T Tyske film U Udhængninger

Yderligere tags

A Aabenraa Aalborg Aarhus Aarhus Universitet Abel, Kjeld, forfatter Alsgades Skole, Kbh. Andersen, Aksel Ejler, lærer, Odense Andersen, Hugo, politibetjent Andersen, Karl Chr., arbejdsmand, Kolding Andersen, Niels Peter, skatterådsformand, Kolding Assens Asserbolejren B Bang Jørgensen, J.P., kaptajn Bangsted, Helge, politiker Bergholt Holmgaard, sekr., Kolding Besekow, Sam, sceneinstruktør Best, Werner Birkedal Hansen, S.L.P., kaptajnløjtnant Blædel, Nicolai, redaktør Bohr, Harald, professor Bohr, Niels Borchsenius, Poul, pastor Bredgade, Kbh. Brevig, Tage, fhv. sergent British Commonwealth Brockenhuus-Schack, Eiler, greve BT-Centralen Buhme Bøggild, J.K., dr.phil. C Carstensen, Tage, lrs. Christian X Christoffersen, Tarante, Kbh. Churchill, Winston Clausen, Frits, politiker Colbjørnsensgade, Kbh. D Dagmarhus Dahl, Ejnar, læge, Tønder Dahl, Holger, trykker, Kolding Damhussøen Danmark, forsikringsselskab Danmarks Frihedsraad Dansk Samling De frie Danske De Samvirkende Fagforbund Delbo, Hedvig Den Gyldenblonde alias Povl Sabroe Dessau, Einar, direktør Det dansk-amerikanske Udvandrerarkiv Det radikale Venstre Diget, Carl, skipper, Skagen Dyrsted, C., Th., politibetjent E Engberg, Gunnar, pastor Erichsen, P.B., kaptajn Esbjerg F Faaborg Feldsted, Marinus, skrædder, Kolding Folkinghus, hotel, Graasten Foreningen af Rytterofficerer udenfor aktiv Tjeneste Foss, Erling, ingeniør Fredericia Frederiksberg, Kbh. Frederikshavn Frikorps Danmark Frimurerlogen, Aabenraa G Garde, Else, Kbh. Garde, Erik, kaptajn, Kbh. Garderhusarkasernen Gerlev Glamsbjerg Madsen, fuldmægtig, Esbjerg Glud, vicepolitiinspektør Goebbels, Joseph Graasten Grejsdalen Grenaa H Haderslev Haderslev Katedralskole Hanneken, Hermann von Hansen, Arne Egon, arbejdsmand Hansen, Kurt, læge, Jersdal Himmler, Heinrich Holland Horserødlejren Howaltswerke, Hamborg Hurup Hvidberg, Flemming, professor Høyer, Axel, redaktør I Ibsen, Johannes, trykker, Kolding Industriraadet J Jacobsen, Harry, Kbh. Jäger, Hauptmann, Horserød Jensen, Johannes V., forfatter Jepsen, Børge, fabrikant, Aalborg Jernbanegade, Kbh. Johannesen, ingeniør, Randers Johansen, tjener, Esbjerg Jordan, Frede, redaktør Julius Tafdrups Konfektionsfabrik Jydske Tidende, Kolding Jødeforfølgelse Jørgensen, Chr. fhv. styrmand, Kbh. Jørgensen, J.L., stabsofficiant Jørgensen, Jørgen S., direktør, Metropolteatret K Kiel Kleberg, overlærer, Fredericia Klitgaard, Frede, typograflærling, Aarhus Knutzen, Per, skuespiller Koch, Hal, professor Kolding Krenchel, Ejnar, ors. Krenchel, politiinspektør KU (Konservativ Ungdom) Kurer, blad Københavns Kommunehospital Københavns Universitet L Larsen, Eivind, departementschef Larsen, Georg, købmand, Rønne Lillebæltsbroen Lime, Erik, Kbh. Lohmann, E.C., officiant London Luftwaffe Lumbye, Oscar, bogtrykker, Kolding Lund, Harald H., forfatter Lykke Kayser, Kay, arbejdsmand, Kolding M Madsen, Leo, fhv. sergent Madsen, T.I.P.O. Malmø Maskinfabrikken, Ryesgade, Kbh. Metropolteatret, Kbh. Meyer, Arne, kunsthandler, Kbh. Moesgaard Nielsen, Per, gymnasieelev, Aarhus Mortensen, Carl Ejner, maskinsætter, Kolding Muller, A.P., grosserer, Kbh. Munck, rektor, dr.theol. Møller Hansen, Harald Jens, medhjælper, Kolding Møller, Viggo F., journalist N Nationaltidende Niels Bohrs Instituttet Nielsen, Carl Chr., Aarhus Nielsen, Herluf Chr., Kolding Nielsen, Niels, professor Nielsen, Niels, stud.polit. Nielsen, Valdemar, maskinsætter, Kolding Nordnorge Nørregaard, rektor, dr.theol. O Odense Odmar, politikommissær Olsen, Albert, professor Olsen, instrumentmager, Kbh. Oranienburg Orion, kutter, Skagen Orlogsværftet Oslo Oslo Universitet OT (Organisation Todt) Ovesen, Holger, montør, Kolding P Palladium, biograf Pelving, Max Perch, Peer, løjtnant Persil-Huset Petersen, Axel, Næstved Petersen, Søren Hjalmar, tømrersvend, Kattehale Petersen, Werner Emil, arbejdsmand, Kolding Politigaarden, Kbh. Politiken R Radioavisen RAF (Royal Air Force) Randers Rasmussen, cand.pharm., Rønne Retsmedicinsk Institut Ribbentrop, Joachim von Rigsdagen, den danske Ringkøbing Ritzaus Bureau Rommel, Erwin, feltmarskal Ryesgade, Kbh. S Scandia, Randers Schalburgkorpset Seyss-Inquart, Arthur Skild Nielsen, Bjørn Skive Socialdemokratiet Soya, Carl Erik, forfatter SS Stamm, Ivan, politidirektør Steen Hansen, H.C., revisor Store Kongensgade Studenterforeningen, Aarhus Studenterforeningen, Kbh. Sundholm Suurballe, manufakturhandler, Kolding Svendborg Sønderborg Sønderjylland Søren Wistoft & Co., Kbh. Sørensen, Andreas, redaktør, Kolding Sørensen, Egon, kommis, Aarhus Sørensen, Per, SS-Sturmbannführer T Themsen Thisted Thomsen, Svend Aage, Aarhus Tokkekøb Hegn Tysk politi Tønder U USA V Vaaben, Ejnar, dansk nazist Venstre Vestjylland Værløse Flyveplads W Warburg, Erik, professor Worsøe, overingeniør, Scandia Wærum, direktør, Scandia

 
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 1

Side 1
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 2

Side 2
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 3

Side 3
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 4

Side 4
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 5

Side 5
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 6

Side 6
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 7

Side 7
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 8

Side 8
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 9

Side 9
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 10

Side 10
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 11

Side 11
De frie Danske, nr. 3, 3. årg., side 12

Side 12