loading..

Projektopgaver

Historie/dansk

a. Fortolk digtene i kilde 1a-8. Hvilke kan karakteriseres som beredskabsdigtning, hvilke var kampdigte, og hvilke digte pegede frem mod tiden efter krigen?
b. Gå derefter tættere på fx Halfdan Rasmussen og Kaj Munk og diskutér på baggrund af deres biografier og digte, hvad der fik dem til at opfordre til modstand.
c. Tag til sidst et udpluk af digterne – fx Halfdan Rasmussen og Otto Gelsted – og sammenlign deres lyrik fra besættelsen med et udvalg af deres øvrige digte. Beskriv og begrund forskellene.

Historie/samfundsfag

a. Analyser og fortolk kilde 2, 3b og 6b. Sammenlign dernæst digtene og beskriv, hvordan kunst som fx lyrik forsøger at påvirke den politiske holdningsdannelse.
b. Undersøg derefter om der i andre tyskbesatte lande – fx Frankrig og Norge – fandtes politisk lyrik og beredskabsdigtning. Du kan evt. søge på Nordahl Grieg i indekset.
c. Overvej til slut hvilken rolle kunst (Lyrik, film osv.) spiller for den politiske holdningsdannelse i dag.
 

Læs mere

Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002, s. 421-423.
Thorkild Borup Jensen: Besættelsestidens digte og sange som udtryk for national oplevelse og bevidsthed. I Ole Feldbæk: Dansk identitetshistorie, IV. 1992.
Der brænder en Ild. 1945. Genoptryk – med forfatternavne – af den illegale bog med samme titel fra 1944.
Om Halfdan Rasmussen: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Halfdan_Rasmussen?highlight=halfdan%20rasmussen
Om Kaj Munk: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Kaj_Munk?highlight=kaj%20munk
Om Martin A. Hansen: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Martin_A._Hansen?highlight=martin%20hansen
Om Otto Gelsted: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Einar_Otto_Gelsted
Om Piet Hein: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Piet_Hein
Om Mogens Friis: Faldne i Danmarks frihedskamp 1970, s. 121.
Om Poul Sørensen (”Poeten”): http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Poul_S%C3%B8rensen?

Kilder

Kilde 1a Otto Gelsted: Den 9. April. Ungdommens Røst, april 1944
Kilde 1b Otto Gelsted: Samtale. Danskeren, dec. 1943
Kilde 2 Kumbel (Piet Hein): To passivister. Gry, juli 1942
Kilde 3a Kaj Munk: Uden titel. Fri Presse, jan. 1944
Kilde 3b Kaj Munk: Danmark, vort Liv. Muldvarpen, febr. 1945
Kilde 4 Martin A. Hansen: De Henrettede. Folk og Frihed, juli 1944
Kilde 5a Halfdan Rasmussen: Danmark 1942. De frie Danske, jan. 1943
Kilde 5b Halfdan Rasmussen: Man gav dem kolde Øjne. Folk og Frihed, juli 1944
Kilde 6a Mogens Friis: Den Døde. Vestjyden, marts 1944
Kilde 6b Mogens Friis: 1. Maj. Vestjyden, maj 1945
Kilde 7 Strofer fra norsk digt (Af Arnulf Øverland). Frit Danmark, april 1942
Kilde 8 Poul Sørensen: April i Danmark (uddrag). Frit Danmark, aug. 1942.

Kilde 1a Otto Gelsted: Den 9. April. Ungdommens Røst, april 1944

Kilde 1b Otto Gelsted: Samtale. Danskeren, dec. 1943

Kilde 2 Kumbel (Piet Hein): To passivister. Gry, juli 1942

Kilde 3a Kaj Munk: Uden titel. Fri Presse, jan. 1944

Kilde 3b Kaj Munk: Danmark, vort Liv. Muldvarpen, febr. 1945

Kilde 4 Martin A. Hansen: De Henrettede. Folk og Frihed, juli 1944

Kilde 5a Halfdan Rasmussen: Danmark 1942. De frie Danske, jan. 1943

Kilde 5b Halfdan Rasmussen: Man gav dem kolde Øjne. Folk og Frihed, juli 1944

Kilde 6a Mogens Friis: Den Døde. Vestjyden, marts 1944

Kilde 6b Mogens Friis: 1. Maj. Vestjyden, maj 1945

Kilde 7 Strofer fra norsk digt (Af Arnulf Øverland). Frit Danmark, april 1942

Kilde 8 Poul Sørensen: April i Danmark (uddrag). Frit Danmark, aug. 1942.