loading..

Arbejdsspørgsmål

a. Analysér og fortolk digtene i kilde 1a-4.

b. Analysér og fortolk digtene i kilde 5a-8

c. Analysér digtene i Frit Danmark af Poul Sørensen. Diskuter, hvorfor de danske myndigheder havde forbudt dem, og hvorfor Sørensen lader et af digtene foregå før slaget i Teutoburger-skoven. 

d. Forsøg at gruppere digtene – hvilke kan fx karakteriseres som beredskabsdigte, og hvilke digte er kampdigte ?

e. Hvad vil digterne, og hvad kræver de af læserne?

f. Hvorfor skrev Halfdan Rasmussen, Kaj Munk og de øvrige forfattere digte til den illegale presse?

g. Overvej hvilken virkning digtene havde på læserne – og hvilken funktion de havde i undergrundsbladene.
 

Læs mere

Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002, s. 421-423.
Thorkild Borup Jensen: Besættelsestidens digte og sange som udtryk for national oplevelse og bevidsthed. I Ole Feldbæk: Dansk identitetshistorie, IV. 1992.
Der brænder en Ild. 1945. Genoptryk – med forfatternavne – af den illegale bog med samme titel fra 1944.
Om Halfdan Rasmussen: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Halfdan_Rasmussen?highlight=halfdan%20rasmussen
Om Kaj Munk: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Kaj_Munk?highlight=kaj%20munk
Om Martin A. Hansen: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Martin_A._Hansen?highlight=martin%20hansen
Om Otto Gelsted: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Einar_Otto_Gelsted
Om Piet Hein: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Piet_Hein
Om Mogens Friis: Faldne i Danmarks frihedskamp 1970, s. 121.
Om Poul Sørensen (”Poeten”): http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Poul_S%C3%B8rensen?


Kilder

Kilde 1a Otto Gelsted: Den 9. April. Ungdommens Røst, april 1944
Kilde 1b Otto Gelsted: Samtale. Danskeren, dec. 1943
Kilde 2 Kumbel (Piet Hein): To passivister. Gry, juli 1942
Kilde 3a Kaj Munk: Uden titel. Fri Presse, jan. 1944
Kilde 3b Kaj Munk: Danmark, vort Liv. Muldvarpen, febr. 1945
Kilde 4 Martin A. Hansen: De Henrettede. Folk og Frihed, juli 1944
Kilde 5a Halfdan Rasmussen: Danmark 1942. De frie Danske, jan. 1943
Kilde 5b Halfdan Rasmussen: Man gav dem kolde Øjne. Folk og Frihed, juli 1944
Kilde 6a Mogens Friis: Den Døde. Vestjyden, marts 1944
Kilde 6b Mogens Friis: 1. Maj. Vestjyden, maj 1945
Kilde 7 Strofer fra norsk digt (Af Arnulf Øverland). Frit Danmark, april 1942
Kilde 8 Poul Sørensen: April i Danmark (uddrag). Frit Danmark, aug. 1942.

Kilde 1a Otto Gelsted: Den 9. April. Ungdommens Røst, april 1944

Kilde 1b Otto Gelsted: Samtale. Danskeren, dec. 1943

Kilde 2 Kumbel (Piet Hein): To passivister. Gry, juli 1942

Kilde 3a Kaj Munk: Uden titel. Fri Presse, jan. 1944

Kilde 3b Kaj Munk: Danmark, vort Liv. Muldvarpen, febr. 1945

Kilde 4 Martin A. Hansen: De Henrettede. Folk og Frihed, juli 1944

Kilde 5a Halfdan Rasmussen: Danmark 1942. De frie Danske, jan. 1943

Kilde 5b Halfdan Rasmussen: Man gav dem kolde Øjne. Folk og Frihed, juli 1944

Kilde 6a Mogens Friis: Den Døde. Vestjyden, marts 1944

Kilde 6b Mogens Friis: 1. Maj. Vestjyden, maj 1945

Kilde 7 Strofer fra norsk digt (Af Arnulf Øverland). Frit Danmark, april 1942

Kilde 8 Poul Sørensen: April i Danmark (uddrag). Frit Danmark, aug. 1942.