loading..

Projektopgaver

Historie/dansk:

a. Lav en analyse og fortolkning af digtene i kilde 2-3b og i kilde 5a-7. Hvad vil digterne, og hvad kræver de af læserne?
b. Beskriv derefter baggrunden (Krigen, udviklingen i det besatte Danmark) for digtene.

Historie/samfundsfag:

a. Analyser og fortolk kilde 2, 3b og 7.
b. Prøv dernæst at sammenligne digtene og beskriv, hvordan kunst som fx lyrik forsøger at påvirke politik og meninger – er der kunst (digte eller film fx) , som forsøger at påvirke folks holdninger i dag?
 

Læs mere

Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002, s. 421-423.
Thorkild Borup Jensen: Besættelsestidens digte og sange som udtryk for national oplevelse og bevidsthed. I Ole Feldbæk: Dansk identitetshistorie, IV. 1992.
Der brænder en Ild. 1945. Genoptryk – med forfatternavne – af den illegale bog med samme titel fra 1944.
Om Halfdan Rasmussen: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Halfdan_Rasmussen?highlight=halfdan%20rasmussen
Om Kaj Munk: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Kaj_Munk?highlight=kaj%20munk
Om Martin A. Hansen: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Martin_A._Hansen?highlight=martin%20hansen
Om Otto Gelsted: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Einar_Otto_Gelsted
Om Piet Hein: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Piet_Hein
Om Mogens Friis: Faldne i Danmarks frihedskamp 1970, s. 121.
Om Poul Sørensen (”Poeten”): http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Efter_1940/Poul_S%C3%B8rensen?


Kilder

Kilde 1a Otto Gelsted: Den 9. April. Ungdommens Røst, april 1944
Kilde 1b Otto Gelsted: Samtale. Danskeren, dec. 1943
Kilde 2 Kumbel (Piet Hein): To passivister. Gry, juli 1942
Kilde 3a Kaj Munk: Uden titel. Fri Presse, jan. 1944
Kilde 3b Kaj Munk: Danmark, vort Liv. Muldvarpen, febr. 1945
Kilde 4 Martin A. Hansen: De Henrettede. Folk og Frihed, juli 1944
Kilde 5a Halfdan Rasmussen: Danmark 1942. De frie Danske, jan. 1943
Kilde 5b Halfdan Rasmussen: Man gav dem kolde Øjne. Folk og Frihed, juli 1944
Kilde 6a Mogens Friis: Den Døde. Vestjyden, marts 1944
Kilde 6b Mogens Friis: 1. Maj. Vestjyden, maj 1945
Kilde 7 Strofer fra norsk digt (Af Arnulf Øverland). Frit Danmark, april 1942
Kilde 8 Poul Sørensen: April i Danmark (uddrag). Frit Danmark, aug. 1942.

Kilde 1a Otto Gelsted: Den 9. April. Ungdommens Røst, april 1944

Kilde 1b Otto Gelsted: Samtale. Danskeren, dec. 1943

Kilde 2 Kumbel (Piet Hein): To passivister. Gry, juli 1942

Kilde 3a Kaj Munk: Uden titel. Fri Presse, jan. 1944

Kilde 3b Kaj Munk: Danmark, vort Liv. Muldvarpen, febr. 1945

Kilde 4 Martin A. Hansen: De Henrettede. Folk og Frihed, juli 1944

Kilde 5a Halfdan Rasmussen: Danmark 1942. De frie Danske, jan. 1943

Kilde 5b Halfdan Rasmussen: Man gav dem kolde Øjne. Folk og Frihed, juli 1944

Kilde 6a Mogens Friis: Den Døde. Vestjyden, marts 1944

Kilde 6b Mogens Friis: 1. Maj. Vestjyden, maj 1945

Kilde 7 Strofer fra norsk digt (Af Arnulf Øverland). Frit Danmark, april 1942

Kilde 8 Poul Sørensen: April i Danmark (uddrag). Frit Danmark, aug. 1942.