loading..

Projektopgaver 
 

Historie

Vurdér og karakteriser de politiske budskaber i kilderne 1a-8. Sammenlign især Frit Danmark (kilde 2) med Hjemmefronten (kilde 7) og Den danske Parole (kilde 5). Lav derefter en billedanalyse af Foto Revy (kilderne 9a-9b) og diskutér det politiske fremtidsbudskab i Foto Revy i forhold til løbesedlen fra Ungdommens Røst (kilde 10).

Historie/samfundsfag

Tag udgangspunkt i kilderne 1-7 og diskuter begrebet politisk legitimitet – hvordan forsøgte modstandsgrupperne at vinde troværdighed over for befolkningen, og hvilke politiske argumenter brugte de for at fremstå som de sande repræsentanter for den danske befolkning?

Historie/dansk

Karakterisér symbolsprog og retorik i kilderne 1a-8, og diskutér dernæst, hvordan de illegale blade forsøgte at fremstå troværdige og som sandhedens talerør. Vurdér om det virkede og begrund hvorfor/hvorfor ikke.
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under illegal presse. 
www.besaettelse-befrielse.dk Se under illegale blade.
 

 

Kilder

Kilde 1a De frie Danske, dec. 1941
Kilde 1b De fri Danske, april 1944
Kilde 2 Frit Danmark, april 1942
Kilde 3a Nyt fra Sovjetunionen, nov. 1944
Kilde 3b Ugens Nyt, juli 1943
Kilde 4 Dansk Presse, sept. 1944
Kilde 5 Den danske Parole, nov. 1943
Kilde 6 Ungdommens Røst, april 1944
Kilde 7 Hjemmefronten, febr. 1943
Kilde 8 Muldvarpen, okt. 1944
Kilde 9a Foto Revy, sept. 1944
Kilde 9b Foto Revy, juli 1944
Kilde 10 Ungdommens Røst, løbeseddel maj 1945

Kilde 1a De frie Danske, dec. 1941

Kilde 1b De fri Danske, april 1944

Kilde 2 Frit Danmark, april 1942

Kilde 3a Nyt fra Sovjetunionen, nov. 1944

Kilde 3b Ugens Nyt, juli 1943

Kilde 4 Dansk Presse, sept. 1944

Kilde 5 Den danske Parole, nov. 1943

Kilde 6 Ungdommens Røst, april 1944

Kilde 7 Hjemmefronten, febr. 1943

Kilde 8 Muldvarpen, okt. 1944

Kilde 9a Foto Revy, sept. 1944

Kilde 9b Foto Revy, juli 1944

Kilde 10 Ungdommens Røst, løbeseddel maj 1945