loading..

Arbejdsspørgsmål  

 

a. Læs leksikonartiklen og dernæst kilde 1a (De Frie Danske) og kilde 5 (Den danske Parole): Hvorfor udsendte modstandsfolkene illegale blade, og hvad var deres mål?

b. Hvem var Winston Churchill, og hvorfor er han med V-tegn på forsiden af De frie Danske (kilde 1b)?

c. Sammenlign forsiderne på kilde 3a-3b (Nyt fra Sovjetunionen og Ugens Nyt) med forsiderne på kilde 4 (Dansk Presse) og kilde 6 (Ungdommens Røst) – hvad fortæller forsiderne om de politiske holdninger, bladene repræsenterede. 

d. Læs Muldvarpen (kilde 8) – hvad lagde bladet vægt på, og hvordan virker humor?

e. Hvad ville du gøre, hvis der blev indført censur af nyheder og meninger i Danmark? Kender du eksempler på censur i dag – og kender du medier, der ligesom de illegale blade forsøger at bringe nyheder uden om censur (Internettet, Facebook og Twitter)?

 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under illegal presse. 
www.besaettelse-befrielse.dk  Se under illegale blade.

Kilder

Kilde 1a De frie Danske, dec. 1941
Kilde 1b De fri Danske, april 1944
Kilde 2 Frit Danmark, april 1942
Kilde 3a Nyt fra Sovjetunionen, nov. 1944
Kilde 3b Ugens Nyt, juli 1943
Kilde 4 Dansk Presse, sept. 1944
Kilde 5 Den danske Parole, nov. 1943
Kilde 6 Ungdommens Røst, april 1944
Kilde 7 Hjemmefronten, febr. 1943
Kilde 8 Muldvarpen, okt. 1944
Kilde 9a Foto Revy, sept. 1944
Kilde 9b Foto Revy, juli 1944
Kilde 10 Ungdommens Røst, løbeseddel maj 1945

Kilde 1a De frie Danske, dec. 1941

Kilde 1b De fri Danske, april 1944

Kilde 2 Frit Danmark, april 1942

Kilde 3a Nyt fra Sovjetunionen, nov. 1944

Kilde 3b Ugens Nyt, juli 1943

Kilde 4 Dansk Presse, sept. 1944

Kilde 5 Den danske Parole, nov. 1943

Kilde 6 Ungdommens Røst, april 1944

Kilde 7 Hjemmefronten, febr. 1943

Kilde 8 Muldvarpen, okt. 1944

Kilde 9a Foto Revy, sept. 1944

Kilde 9b Foto Revy, juli 1944

Kilde 10 Ungdommens Røst, løbeseddel maj 1945