loading..

Projektopgaver

Historie

Kilderne 1 (De frie Danske), 3a-3b (Information), 4 (Fri Presse), 5 (Land og Folk) og 6 (tegning). Angiv ved hjælp af kilderne hvilket billede den illegale presse tegner af jødeaktionens forløb. Undersøg kildernes ordvalg og fortællemåde og redegør for det billede, den illegale presse tegner af besættelsesmagten og Tyskland. Angiv desuden, hvorledes den illegale presse ser på forholdet mellem danskerne og den tyske besættelsesmagt i forlængelse af jødeaktionen.
Besvarelsen skal ledsages af kildekritiske kommentarer.

Historie/samfundsfag

Sammenlign redningen af de danske jøder med de forhold, hvorunder det i dag lykkes for mennesker fra forskellige dele af verden at flygte til vestlige lande. Inddrag kilde 3 (Information), Kilde 4 (Fri Presse), kilde 8 (De frie Danske) og gør rede for sociale og økonomiske forhold i forbindelse med flygtningetransporter i dag og i 1943. Vurdér prisniveauet for transporter sammenholdt med risikomomentet.
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk 
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Modstanden. 2001.
Hanne Kaufmann: Hvorfor er denne nat anderledes end andre nætter. 1968
Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Jødeaktionen oktober 1943.
www.besaettelse-befrielse.dk
Rasmus Kreth og Michael Mogensen: Flugten til Sverige. 1995.
Palle Andersen: Holocaust. Den tyske jødepolitik 1933-1945. 2001, s. 70-77.
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, okt. 1943
Kilde 2 Frit Danmark, okt. 1943
Kilde 3 Information, 2. okt. 1943
Kilde 4 Fri Presse, okt. 1943
Kilde 5 Land og Folk, særnummer 7. okt. 1943
Kilde 6 1943 i Tekst og Tegninger. Herluf Bidstrup
Kilde 7 Information, 19. juni 1944
Kilde 8 De Frie Danske, aug. 1944
Kilde 9 Information, 21. okt. 1943

Kilde 1 De frie Danske, okt. 1943

Kilde 2 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 3 Information, 2. okt. 1943

Kilde 4 Fri Presse, okt. 1943

Kilde 5 Land og Folk, særnummer 7. okt. 1943

Kilde 6 1943 i Tekst og Tegninger. Herluf Bidstrup

Kilde 7 Information, 19. juni 1944

Kilde 8 De Frie Danske, aug. 1944

Kilde 9 Information, 21. okt. 1943