loading..

Projektopgaver

Historie

Læs leksikonartiklen, inddrag Stefan Emkjærs bog Stikkerdrab og diskutér nedskydningernes berettigelse og modstandsbevægelsens udlægning af likvideringerne ved at inddrage kilderne 1-7 – forhold dig kildekritisk til kilderne og vis modstandsbevægelsens hovedsynspunkter med citater fra kilderne.

Historie/samfundsfag

Tag udgangspunkt i kilderne 1-7 og diskuter på baggrund af deres hovedsynpsunkter begrebet legitimitet – var det nødvendigt at bruge vold og nedskyde politiske fjender? I hvilke situationer er det rimeligt at anvende vold? Du kan evt. læse uddrag af Peter Øvig Knudsens bog Efter drabet og inddrage nogle af bogens beretninger.

Historie/dansk

Læs kilderne 1-7 om stikkerlikvideringerne. Analysér på den baggrund Martin A. Hansens argumenter i ”Dialog om drab og ansvar.” Teksten var hans bidrag til antologien Der brænder en ild, der udkom som illegal bog i 1944 og igen – men nu helt lovligt – i 1945 med samme titel. Du kan også læse Martin A. Hansens efterkrigstekst ”Juli 44” fra Heretica nr. 2, 1953, s. 165-194, hvor han kort fortæller om tilblivelsen af ”Dialog om drab og ansvar.”
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
www.besaettelse-befrielse.dk  Se under stikkerlikvideringer
Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under likvideringer. 
Peter Birkelund: Holger Danske. 2008.
Stefan Emkjær: Stikkerdrab. Modstandsbevægelsens likvidering af danskere under besættelsen. 2000.
Peter Øvig Knudsen: Efter Drabet. Beretninger om modstandskampens likvideringer. 2001.
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, juni 1944
Kilde 2 Muldvarpen, marts 1945
Kilde 3 Vestjyden, febr. 1944
Kilde 4 De frie Danske, løbeseddel okt. 1943
Kilde 5 Information, 11. april 1945
Kilde 6 Fri Presse, sept. 1944
Kilde 7 Fri Presse, jan. 1945

Kilde 1 De frie Danske, juni 1944

Kilde 2 Muldvarpen, marts 1945

Kilde 3 Vestjyden, febr. 1944

Kilde 4 De frie Danske, løbeseddel okt. 1943

Kilde 5 Information, 11. april 1945

Kilde 6 Fri Presse, sept. 1944

Kilde 7 Fri Presse, jan. 1945