loading..

Arbejdsspørgsmål 

 a. Læs først leksikonartiklen. Læs derefter kilde 4 (De Frie Danske) og kilde 5a-5b (Information) og beskriv, hvorfor de to personer blev likvideret af modstandsfolkene.

b. Sammenlign dernæst sprogbrugen i de to kilder – forandrer sprogbrugen sig? Begrund dit svar ved hjælp af ét eller flere citater fra teksten.

c. Læs artiklen ”Jeg har dræbt nogle stikkere” i Fri Presse (kilde 6a-6b) og find eksempler på, hvordan den interviewede modstandsmand argumenterer for nødvendigheden af stikkerlikvideringer.

c. Karakterisér dernæst artiklens billede af modstandsmanden og overvej, hvad meningen er med denne fremstilling – er der noget i interviewet, som tyder på, at interviewet ikke er autentisk? Begrund dit svar ved hjælp af citater fra kilden.

d. Diskuter, hvorfor de illegale blade egentlig bragte disse artikler om likvideringer – overvej også, hvad meningen var med at bringe tegningerne i kilde 1 (De frie Danske) og kilde 2 (Muldvarpen).
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
www.besaettelse-befrielse.dk  Se under stikkerlikvideringer
Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under likvideringer. 
Peter Birkelund: Holger Danske. 2008.
Stefan Emkjær: Stikkerdrab. Modstandsbevægelsens likvidering af danskere under besættelsen. 2000.
Peter Øvig Knudsen: Efter Drabet. Beretninger om modstandskampens likvideringer. 2001.
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, juni 1944
Kilde 2 Muldvarpen, marts 1945
Kilde 3 Vestjyden, febr. 1944
Kilde 4 De frie Danske, løbeseddel okt. 1943
Kilde 5 Information, 11. april 1945
Kilde 6 Fri Presse, sept. 1944
Kilde 7 Fri Presse, jan. 1945

Kilde 1 De frie Danske, juni 1944

Kilde 2 Muldvarpen, marts 1945

Kilde 3 Vestjyden, febr. 1944

Kilde 4 De frie Danske, løbeseddel okt. 1943

Kilde 5 Information, 11. april 1945

Kilde 6 Fri Presse, sept. 1944

Kilde 7 Fri Presse, jan. 1945