loading..

Arbejdsspørgsmål

a. Læs først leksikonartiklen om stikkerlikvideringer og diskutér: Hvad var en stikker, og hvorfor skød modstandsfolk andre danskere? Hvad kunne få dig til at stikke andre – og hvad kunne få dig til at gå til kamp mod stikkere?

b. Kig på tegningerne i kilde 1 (De Frie Danske) og kilde 2 (Muldvarpen) – hvad fortæller tegningerne, og hvem er deres målgruppe?

c. Tror du, tegningerne virkede – hvorfor/hvorfor ikke? Inddrag også kilde 3 (Vestjyden).

d. Læs kilde 4 (De Frie Danske) og kilde 5a-5b (Information) og beskriv, hvorfor de to personer blev likvideret af modstandsfolkene.

e. Lav en kildekritisk analyse af de to kilder (Kilde 4 og kilde 5a-5b)

f. Sammenlign derefter sprogbrugen i de to kilder (Kilde 4 og kilde 5a-5b) – er der en ændring og hvis ja, hvad bestod den i, og hvorfor kom ændringen?

g. Læs interviewet ”Jeg har dræbt nogle Stikkere” (kilde 6a-6b) fra Fri Presse. Gør på den baggrund rede for, hvorfor modstandsfolkene skød stikkere, og hvordan en likvidering foregik. 
Karakterisér derefter – fx på klassen – interviewets form: Er intervieweren kritisk? Og hvorfor bragte Fri Presse overhovedet interviewet?

h. Diskutér til slut, om I synes, det var nødvendigt at likvidere andre danskere. I kan evt. dele klassen eller gruppen i to hold og argumentere for og imod likvideringer.
 

Læs mere

 www.befrielsen1945.dk
www.besaettelse-befrielse.dk  Se under stikkerlikvideringer
Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under likvideringer. 
Peter Birkelund: Holger Danske. 2008.
Stefan Emkjær: Stikkerdrab. Modstandsbevægelsens likvidering af danskere under besættelsen. 2000.
Peter Øvig Knudsen: Efter Drabet. Beretninger om modstandskampens likvideringer. 2001.
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, juni 1944
Kilde 2 Muldvarpen, marts 1945
Kilde 3 Vestjyden, febr. 1944
Kilde 4 De frie Danske, løbeseddel okt. 1943
Kilde 5 Information, 11. april 1945
Kilde 6 Fri Presse, sept. 1944
Kilde 7 Fri Presse, jan. 1945

Kilde 1 De frie Danske, juni 1944

Kilde 2 Muldvarpen, marts 1945

Kilde 3 Vestjyden, febr. 1944

Kilde 4 De frie Danske, løbeseddel okt. 1943

Kilde 5 Information, 11. april 1945

Kilde 6 Fri Presse, sept. 1944

Kilde 7 Fri Presse, jan. 1945