loading..

Projektopgaver

Historie

Giv på baggrund af kilderne 1-8 en kildekritisk redegørelse for den illegale presses argumentation for sabotage. Vurder om modstanden og sabotagen før den 29. august 1943 og den danske regerings tilbagetræden var et berettiget og legitimt alternativ til samarbejdspolitikken?

Samfundsfag/historie

Giv en redegørelse for, om og hvordan der kan skelnes mellem nutidens terroraktioner og besættelsestidens sabotageaktioner. Inddrag kilderne 1-9 og vurder argumentationen for sabotage sammenholdt med, hvordan der i dag argumenteres for terrorhandlinger. Diskutér, hvem der definerer, om der er tale om hhv. terror eller sabotage.  Vurdér herunder Ejnar Krenchels argumentation mod sabotage i kilde 3a-c (Frit Danmark).
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk   
Gads Leksikon om Dansk Besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Modstand; sabotage; forhandlings- og samarbejdspolitikken; Christmas Møller, John
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Modstanden. 2001.
www.besaettelse-befrielse.dk. Se under Modstandsbevægelsen; Christmas Møller, John; sabotagens start; sabotage
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, okt. 1942
Kilde 2 De frie Danske, jan. 1943
Kilde 3 Frit Danmark, okt. 1943
Kilde 4 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup, form. 1943
Kilde 5 Ungdommens Røst, febr. 1944
Kilde 6 Fri Presse, aug. 1944
Kilde 7 Fri Presse, 13. april 1944
Kilde 8 Muldvarpen, nr. 3 1945

Kilde 1 Frit Danmark, okt. 1942

Kilde 2 De frie Danske, jan. 1943

Kilde 3 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 4 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup, form. 1943

Kilde 5 Ungdommens Røst, febr. 1944

Kilde 6 Fri Presse, aug. 1944

Kilde 7 Fri Presse, 13. april 1944

Kilde 8 Muldvarpen, nr. 3 1945