loading..

Projektopgaver

Historie

Hvilken betydning havde Danmarks underskrivelse af Antikominternpagten?
Hvordan forholdt henholdsvis kilde 1a+b (De Frie Danske) og kilde 2a+b (Politiske Maanedsbreve) sig til Danmarks tilslutning til pagten? Gør rede for de to kilders forskellige holdninger, og giv en vurdering af motiverne til underskrivelsen og berettigelsen af kritikken af underskrivelsen.  Besvarelsen skal ledsages af kildekritiske kommentarer.

Samfundsfag/historie

Kilde 1-4, 6, 7 og 9. Giv en redegørelse for de illegale blades kritik af samarbejdspolitikken med særligt henblik på en kritisk vurdering af argumenternes holdbarhed. I besvarelsen skal der indgå en diskussion af begrebet politisk legitimitet – både i forhold til regeringen og i forhold til kritikken af samarbejdspolitikken. 
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Forhandlings- og samarbejdspolitikken; Antikominternpagten; Scavenius, Erik; Rigsdagsvalget 1943; Andersen, Alsing
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Samarbejdet (2001) + Danmark besat. Modstanden (2001)
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Samarbejdspolitikken; Scavenius, Erik
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, jan. 1942
Kilde 2 Politiske Maanedsbreve, løbeseddel 1. dec. 1941
Kilde 3 Frit Danmark, april 1943
Kilde 4 Studenternes Efterretningstjeneste, nov. 1942
Kilde 5 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43
Kilde 6 Frit Danmark, okt. 1943
Kilde 7 Danske Toner, sept. 1941
Kilde 8 Trods Alt, nr. 5 1943
Kilde 9 Land og Folk, 21. nov. 1942

Kilde 1 De frie Danske, jan. 1942

Kilde 2 Politiske Maanedsbreve, løbeseddel 1. dec. 1941

Kilde 3 Frit Danmark, april 1943

Kilde 4 Studenternes Efterretningstjeneste, nov. 1942

Kilde 5 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43

Kilde 6 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 7 Danske Toner, sept. 1941

Kilde 8 Trods Alt, nr. 5 1943

Kilde 9 Land og Folk, 21. nov. 1942