loading..

Projektopgaver

Historie/dansk

Kilde 4, 5, 7, 8 og 9 beskæftiger sig med Erik Scavenius. Gør rede for, hvordan han fremstilles i den illegale presse. Analysér og fortolk tegningerne. Læs mere om Erik Scavenius, fx i Gads leksikon. Gør rede for, hvorfor Erik Scavenius gik ind for samarbejde med besættelsesmagten, og diskutér, om den illegale presses fremstilling af ham var berettiget.
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Forhandlings- og samarbejdspolitikken; Antikominternpagten; Scavenius, Erik; Rigsdagsvalget 1943; Andersen, Alsing
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Samarbejdet (2001) + Danmark besat. Modstanden (2001)
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Samarbejdspolitikken; Scavenius, Erik
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, jan. 1942
Kilde 2 Politiske Maanedsbreve, løbeseddel 1. dec. 1941
Kilde 3 Frit Danmark, april 1943
Kilde 4 Studenternes Efterretningstjeneste, nov. 1942
Kilde 5 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43
Kilde 6 Frit Danmark, okt. 1943
Kilde 7 Danske Toner, sept. 1941
Kilde 8 Trods Alt, nr. 5 1943
Kilde 9 Land og Folk, 21. nov. 1942

Kilde 1 De frie Danske, jan. 1942

Kilde 2 Politiske Maanedsbreve, løbeseddel 1. dec. 1941

Kilde 3 Frit Danmark, april 1943

Kilde 4 Studenternes Efterretningstjeneste, nov. 1942

Kilde 5 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43

Kilde 6 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 7 Danske Toner, sept. 1941

Kilde 8 Trods Alt, nr. 5 1943

Kilde 9 Land og Folk, 21. nov. 1942