loading..

Arbejdsspørgsmål

a. Læs leksikonartiklen. Hvori bestod samarbejdspolitikken? Hvilke interesser havde Danmark og Tyskland i samarbejdspolitikken?

b. Kilde 1a+b (De Frie Danske). Hvad forventer bladet det næste tyske krav vil være efter Danmarks tilslutning til Antikominternpagten? Og hvilket svar forventer bladet fra dansk side?

c. Kilde 3 (Frit Danmark). I marts 1943 blev der afholdt rigsdagsvalg. Hvordan udlægger bladet valgresultatet? Og med hvilket motiv? Hvad forventer og kræver bladet af de ”kårne Mænd”?

d. Kilde 4 (Studenternes Efterretningstjeneste), kilde 8 (Trods Alt) og kilde 9 (Land og Folk). Kilderne omhandler regeringsomdannelsen i november 1942. Hvordan omtales Erik Scavenius? Hvad er holdningen til regeringsomdannelsen i kilde 9? Hvordan fremstilles Scavenius i tegningerne, og hvorfor? Forklar teksten i kilde 8 (Trods Alt).

e. Kilde 7 (Danske Toner). Kommentér kildens holdning til Scavenius’ erklæring. Giv en forklaring på erklæringens ordlyd.

f. Kilde 5: (Illegalt postkort). Analysér og fortolk tegningen.

g. Kilde 6a+b (Frit Danmark). Hvem var Alsing Andersen? Redegør for Alsing Andersens kritik af modstandsbevægelsen og Augustoprøret 1943. Redegør for bladets svar på Alsing Andersens kritik. Diskuter argumenternes holdbarhed, idet leksikonartiklen og Gads leksikon inddrages i besvarelsen.
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Forhandlings- og samarbejdspolitikken; Antikominternpagten; Scavenius, Erik; Rigsdagsvalget 1943; Andersen, Alsing
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Samarbejdet (2001) + Danmark besat. Modstanden (2001)
www.besaettelse-befrielse.dk Se under Samarbejdspolitikken; Scavenius, Erik
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, jan. 1942
Kilde 2 Politiske Maanedsbreve, løbeseddel 1. dec. 1941
Kilde 3 Frit Danmark, april 1943
Kilde 4 Studenternes Efterretningstjeneste, nov. 1942
Kilde 5 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43
Kilde 6 Frit Danmark, okt. 1943
Kilde 7 Danske Toner, sept. 1941
Kilde 8 Trods Alt, nr. 5 1943
Kilde 9 Land og Folk, 21. nov. 1942

Kilde 1 De frie Danske, jan. 1942

Kilde 2 Politiske Maanedsbreve, løbeseddel 1. dec. 1941

Kilde 3 Frit Danmark, april 1943

Kilde 4 Studenternes Efterretningstjeneste, nov. 1942

Kilde 5 Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43

Kilde 6 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 7 Danske Toner, sept. 1941

Kilde 8 Trods Alt, nr. 5 1943

Kilde 9 Land og Folk, 21. nov. 1942