loading..

Projektopgaver
 

Historie

Alle opgaver ledsages af kildekritiske kommentarer.
a. Kilde 1-7. Gør rede for Augustoprørets forløb.  
b. Kilde 1-8. Gør rede for de interne danske konflikter, der var på spil under Augustoprøret. 
c. Kilde 1-4 og 6, 8: Hvilken betydning fik 29. august for Danmarks situation indadtil og udadtil.
d. Kilde 8 (Frit Danmark). Find flere oplysninger om socialdemokratiet og samarbejdspolitikken (Se ”Læs mere”). Analysér og diskutér Alsing Andersens og Frit Danmarks argumentation for og imod samarbejdspolitikken.

Historie/ samfundsfag:

a. Sammenlign de illegale blades rolle i spredningen af Augustoprøret i 1943 med nutidige informationskilders rolle i opstande som fx i Libyen. Analysér den illegale presses argumentationsformer, og diskutér de to typer mediers agitatoriske effekt og rækkevidde.
b. Sammenlign den illegale presses beskrivelse af generalstrejken i Esbjerg i august 1943 med Aage Trommers fremstilling i bogen Folkestrejken i Esbjerg 1943 (1966). Diskutér på denne baggrund undergrundspressens rolle i begivenhederne, der førte til 29. august.
c. Vurdér den illegale presses rolle i de begivenheder, der førte til 29. august 1943. Sammenlign en eller flere af auguststrejkerne 1943 med strejker i nyere tid m.h.p. deres virkning. 
d. Hvilke konsekvenser fik 29. august 1943 for samarbejdspolitikken. Gør rede for den illegale presses holdning til den danske regerings tilbagetræden, og diskutér hvorvidt undergrundspressens fremstilling overvejende var af propagandistisk karakter.
e. Gør rede for forskellige politiske partiers holdning til 29. august 1943. Med inddragelse af kilde 8 (Frit Danmark) analyseres og diskuteres hhv. Alsing Andersens og den illegale presses argumentationer for og imod regeringens tilbagetræden.

Historie/ dansk:

Hvordan fremstillede de to blade Frit Danmark og De frie Danske optakten, forløbet og eftervirkningerne af 29. august. Sammenlign og diskutér de to blades argumentationsmåder.
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
www.besaettelse-befrielse.dk. Se under 29. august 1943.
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Modstanden. 2001
Aage Trommer: Modstanden mod tyskerne 1940-45. 1980
Andreas Skov: Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. 2003
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Augustoprøret
Hans Kirchhoff: Kamp eller tilpasning. 1987
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943
Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943
Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943
Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943
Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943
Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943
Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943
Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943

Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943

Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943

Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943

Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943

Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943

Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943

Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943