loading..

Arbejdsspørgsmål
 

a) Læs leksikonartiklen og gør rede for begivenhederne, der ledte til regeringens tilbagetræden. Forklar hvorfor 29. august blev så vigtig for modstanden og undergrundspressen. Inddrag leksikonartiklen Samarbejdspolitikken.
b) Læs kilde 1 (Frit Danmark) s. 8. Her gengives udenlandske reaktioner på 29. august. Hvordan vurderes Danmarks position af de udenlandske medier og hvorfor?
c) Læs kilde 1 (Frit Danmark) s. 1-6. Her giver bladet en grundig redegørelse for begivenhederne omkring 29. august. Hvilke krav stillede bladet til danskerne efter 29. august (side 3), og i hvilket omfang blev bladets ønsker efterkommet?
d) Kilde 2 (De frie Danske) og leksikonteksten. Hvad udløste strejken i Esbjerg? Inddrag kilde 5 (Illegalt postkort)og gør rede for, hvorfor folkestemningen i august 1943 var ”moden” til oprør og strejke.
e) Kilde 3 (Studenternes Efterretningstjeneste)og leksikonartiklen. Hvad er et ultimatum? Hvilke krav indeholdt det tyske ultimatum? Overvej, hvorfor den danske regering afviste kravene?
f) Læs kilde 1 (Frit Danmark). På side 3 bruger bladet udtrykket ”rene Linier”. Hvad ligger der i udtrykket?
g) Kilde 5 (Illegalt postkort). Hvem er personerne på tegningen? Hvad er baggrunden for, at de efter tegnerens opfattelse er på vej mod afgrunden? Hvad er budskabet, og hvilken reaktion ønsker tegneren at fremkalde?
h) Kilde 6 (Land og Folk), 7 (Ugens Nyt) og leksikonartiklen. DsF (De samvirkende Fagforbund) var den socialdemokratisk ledede fællesorganisation med Ejler Jensen som leder. De to kilder stammer fra kommunistiske blade. Hvad fortæller de om holdningen til de ulovlige strejker, og hvordan fremstiller tegneren Ejler Jensens rolle under strejkerne?
i) Kilde 8 (Frit Danmark). Gør rede for de forskellige holdninger til 29. august, der kommer til udtryk i artiklen. Vurdér argumenterne for og imod samarbejdspolitikken.
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
www.besaettelse-befrielse.dk. Se under 29. august 1943.
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Modstanden. 2001
Aage Trommer: Modstanden mod tyskerne 1940-45. 1980
Andreas Skov: Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. 2003
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Augustoprøret
Hans Kirchhoff: Kamp eller tilpasning. 1987
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943
Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943
Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943
Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943
Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943
Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943
Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943
Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943

Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943

Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943

Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943

Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943

Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943

Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943

Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943