loading..

Projektopgaver


Historie/dansk:

Kilde 5 (Illegalt postkort) er et eksempel på en politisk satiretegning. Dens formål var at opmuntre folk til at gøre oprør og støtte modstand og sabotage. Forklar hvordan. Vælg andre satiretegninger (Satire) med samme formål og gør rede for, hvordan de forsøger at opnå deres virkning.

Historie/samfundsfag:

Kilde 5 ( Illegalt postkort) og 7 (Ugens Nyt) er eksempler på politisk satire fra 1943. Find politiske satiretegninger fra nutidige aviser og sammenlign dem med tegningerne fra 1943. Gør rede for forskelle/ligheder og diskutér, om de er virkningsfulde. 
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
www.besaettelse-befrielse.dk. Se under 29. august 1943.
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Modstanden. 2001
Aage Trommer: Modstanden mod tyskerne 1940-45. 1980
Andreas Skov: Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. 2003
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Augustoprøret
Hans Kirchhoff: Kamp eller tilpasning. 1987
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943
Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943
Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943
Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943
Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943
Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943
Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943
Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943

Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943

Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943

Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943

Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943

Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943

Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943

Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943