loading..

Arbejdsspørgsmål
 

a) Læs leksikonartiklen. Hvad førte til, at den danske regering holdt op med at fungere 29. august?
b) Læs leksikonartiklen om 29. august og om samarbejdspolitikken. Forklar, hvorfor 29. august var så betydningsfuld, især for modstandsbevægelsen og de illegale blade i Danmark.
c) Kilde 2 (De frie Danske)og 4 (Vestjyden). Gør rede for, hvordan uroligheder og strejker opstod.
d) Kilde 2 (De frie Danske)og 4 (Vestjyden). Hvordan vurderede de illegale blade resultatet af strejkerne og hvorfor?
e) Læs kilde 1 (Frit Danmark), s. 8. Hvad skrev udenlandske aviser om Danmark efter 29. august og hvorfor?
f) Kilde 5 (Illegalt postkort). Tegningen viser Hitler og hans allierede. Forklar hvad tegneren ville opnå. 
 

Læs mere

www.befrielsen1945.dk
www.besaettelse-befrielse.dk. Se under 29. august 1943.
Ole Steen Hansen: Danmark besat. Modstanden. 2001
Aage Trommer: Modstanden mod tyskerne 1940-45. 1980
Andreas Skov: Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. 2003
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Augustoprøret
Hans Kirchhoff: Kamp eller tilpasning. 1987
 

Kilder

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943
Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943
Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943
Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943
Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943
Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943
Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943
Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943

Kilde 1 Frit Danmark, sept. 1943

Kilde 2 De frie Danske, 6. aug. 1943

Kilde 3 Studenternes Efterretningstjeneste, særnummer aug. 1943

Kilde 4 Vestjyden, aug. 1943

Kilde 5 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943

Kilde 6 Land og Folk, aug. 1943

Kilde 7 Ugens Nyt, 22. aug. 1943

Kilde 8 Frit Danmark, okt. 1943