loading..

Projektopgaver

Historie/billedkunst/dansk

a) Vælg 10 illegale satiretegninger, der parvis beskæftiger sig med samme emne. Gør rede for den  historiske kontekst, som de indgår i. Analysér og fortolk tegningerne. (Brug evt. skemaet nedenfor). Vurdér tegnernes evne til at formidle deres budskaber.

b) Vælg en eller flere satiretegninger, der beskæftiger sig med et bestemt tema, fx nazisme eller tyskerpiger. Foretag en analyse og fortolkning af tegningerne (Brug evt. skemaet nedenfor.) Giv en detaljeret redegørelse for tegningernes historiske kontekst, og vurdér deres virkningskraft. Fremstil et antal satiretegninger om samme emne, og gør rede for din brug af virkemidler.

c) Analysér og fortolk Hitler-karikaturerne fra kildematerialet. Gør rede for de historiske begivenheder/sammenhænge, de hentyder til. Vurdér tegningernes kunstneriske kvalitet. Fremstil selv karikaturer af kendte politikere og forklar de begivenheder/sammenhænge, som de hentyder til.

Analyse og fortolkning af tegninger:

Hvad?
Beskriv tegningen (Hvad/hvem ser man på tegningen, og hvor er de enkelte elementer placeret? Forgrund, mellemgrund, baggrund)
Hvordan?
Hvordan er tegningen opbygget? (komposition)
Er nogen elementer fx fremhævet på bekostning af andre?
Er der brugt symboler? Forklar deres betydning.
Er der en ledsagende tekst? Forklar teksten.
Hvorfor?
I hvilken sammenhæng er tegningen blevet til? (I forbindelse med en speciel begivenhed, et særligt tidspunkt, en specifik befolkningsgruppe, en specifik person eller andet)
Hvorfor blev den lavet?
Hvorfor blev den lavet på den måde?
Hvad skal tegningen fortælle/kommunikere?
Er det lykkedes for tegneren at få sit budskab frem?
 

Læs mere:

Mogens Knudsen m.fl.: Satire og Humor i dansk Tegnekunst. 1946
Hanne Abildgaard (red.): Herluf Bidstrup. Satire og humor. 2005
J.H. Barfod og Arne Noe-Nygaard: G. Østerberg. Dansk øjenlæge, modstandsmand og tegner. 1987
 

Kilder

Kilde 1 Danske Tidende, juni 1943
Kilde 2 Aarhus Ekko, 10. jan. 1945
Kilde 3 Randers Fronten, 13. nov. 1944
Kilde 4 Trods Alt, marts 1945
Kilde 5 Udkiggen, april 1945
Kilde 6 Ugens Nyt, 19. dec. 1943
Kilde 7 Morsingboen, maj 1945
Kilde 8 Muldvarpen, nr. 1 1944
Kilde 9 Muldvarpen, nr. 2 1945
Kilde 10 Muldvarpen, nr. 2 1945
Kilde 11 Muldvarpen, nr. 3 1945
Kilde 12 Muldvarpen, nr. 3 1945
Kilde 13 Gry Næstved, 9. april 1945
Kilde 14 Gry Næstved, 1. febr. 1944
Kilde 15 Ungdommens Røst, april 1945
Kilde 16 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943
Kilde 17 I Kontakt med Verden, okt. 1944
Kilde 18. Illegal plakat. Gustav Østerberg
Kilde 19 Morgenbladet, 18. april 1945
Kilde 20 Morgenbladet, plakat
Kilde 21 Ugens Nyt, 21. marts 1943
Kilde 22 Vestjyden, 9. april 1945
Kilde 23. Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43

Kilde 1 Danske Tidende, juni 1943

Kilde 2 Aarhus Ekko, 10. jan. 1945

Kilde 3 Randers Fronten, 13. nov. 1944

Kilde 4 Trods Alt, marts 1945

Kilde 5 Udkiggen, april 1945

Kilde 6 Ugens Nyt, 19. dec. 1943

Kilde 7 Morsingboen, maj 1945

Kilde 8 Muldvarpen, nr. 1 1944

Kilde 9 Muldvarpen, nr. 2 1945

Kilde 10 Muldvarpen, nr. 2 1945

Kilde 11 Muldvarpen, nr. 3 1945

Kilde 12 Muldvarpen, nr. 3 1945

Kilde 13 Gry Næstved, 9. april 1945

Kilde 14 Gry Næstved, 1. febr. 1944

Kilde 15 Ungdommens Røst, april 1945

Kilde 16 Illegalt postkort. Thorkild Holst 1943

Kilde 17 I Kontakt med Verden, okt. 1944

Kilde 18. Illegal plakat. Gustav Østerberg

Kilde 19 Morgenbladet, 18. april 1945

Kilde 20 Morgenbladet, plakat

Kilde 21 Ugens Nyt, 21. marts 1943

Kilde 22 Vestjyden, 9. april 1945

Kilde 23. Illegalt postkort. Herluf Bidstrup 1942/43