loading..

Projektopgaver 

Historie/samfundsfag/dansk:

a. Erik Scavenius i den illegale presse:
Tag udgangspunkt i kilde 2 (Frit Danmark). Klik på Blade og find andre omtaler af Erik Scavenius i Frit Danmark og De frie Danske. Sammenlign den illegale presses billede af Erik Scavenius med informationer om ham i historiebøger/historiske fremstillinger. (Brug evt. artiklen i Gads Leksikon) Gør rede for, hvordan den illegale presses billede af Scavenius indgik i opinionskampen. Diskutér hvorvidt fremstillingen i den illegale presse har påvirket hans eftermæle.

b. Tyskerpiger:
Tag udgangspunkt i kilde 3 (Kritikus) og 11 (Billedserien), og find flere eksempler på, hvordan tyskerpiger omtales i kildematerialet. Gør rede for den illegale presses motiver til udhængning af tyskerpigerne.

Historie/ samfundsfag:

a. Værnemagere og andre landssvigere
Gør rede for evt. strukturelle mønstre i de udhængtes sociale og erhvervsmæssige forhold. Diskutér med udgangspunkt i den illegale presses opinionskamp bladenes motiver til at hænge bestemte grupper ud og til at ”frede” andre. 

Historie/ dansk/engelsk:

a. Tyskerpigernes selvforståelse og billedet af dem i den illegale presse
Sammenlign den illegale presses fremstillinger af tyskerpiger med interviews i bogen: Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind (1946). Inddrag digte/sange, der omhandler tyskerpiger. Gør på den baggrund rede for den illegale presses kvindeopfattelse.
 

Læs mere:

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Tyskerpiger/Likvideringer
www.besaettelse-befrielse.dk  Se under Tyskerpiger/Værnemagere/Stikkerlikvideringer
Anette Warring: Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør. 1994.
Peter Øvig Knudsen: Efter drabet. 2001.
Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind. 1946.
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, april 1944
Kilde 2 Frit Danmark, april 1942
Kilde 3 Kritikus, juli 1943
Kilde 4 Friheden (Frederikshavn), aug. 1943
Kilde 5 Muldvarpen, nr. 2 1945
Kilde 6 Fri Presse, juni 1943
Kilde 7a Vestjyden, aug. 1944
Kilde 7b Vestjyden, sept. 1944
Kilde 8 Vestjyden, april 1945
Kilde 9 Information, 2. nov. 1944
Kilde 10 Muldvarpen, nr. 3 1945
Kilde 11 Fotoserie 1943
Kilde 12 Land og Folk, okt./nov. 1943

Kilde 1 De frie Danske, april 1944

Kilde 2 Frit Danmark, april 1942

Kilde 3 Kritikus, juli 1943

Kilde 4 Friheden (Frederikshavn), aug. 1943

Kilde 5 Muldvarpen, nr. 2 1945

Kilde 6 Fri Presse, juni 1943

Kilde 7a Vestjyden, aug. 1944

Kilde 7b Vestjyden, sept. 1944

Kilde 8 Vestjyden, april 1945

Kilde 9 Information, 2. nov. 1944

Kilde 10 Muldvarpen, nr. 3 1945

Kilde 11 Fotoserie 1943

Kilde 12 Land og Folk, okt./nov. 1943