loading..

Arbejdsspørgsmål

a) Gøre rede for den illegale presses brug af udhængninger som et led i opinionskampen. (Leksikonartiklen)

b) Gør på baggrund af kilderne 1-10 rede for, hvilke grupper, der gøres til genstand for udhængninger, og forklar årsagen til udhængningerne.

c) Kilde 1 (De frie Danske) og 9 (Information). Diskuter den illegale presses betydning for nogle af de personer, der hænges ud i kilde 1.

d) Kilde 2 (Frit Danmark). Hvem var Erik Scavenius. Hvordan blev han omtalt i den illegale presse og hvorfor?

e) Sammenlign kilde 3 (Kritikus) og 4 (Friheden). Gør rede for forskelle og ligheder i de to blades udhængninger. Det gælder både form og indhold.

f) Kilde 5 (Muldvarpen). Hvad var Frøslevlejren, og hvilken rolle spillede det nævnte firma. Diskutér tegnerens formidling af stedet på baggrund af din viden om Frøslevlejren.

g) Kilde 6 (Fri Presse). Forklar årsagerne til, at hver af de syv personer hænges ud. Brug leksikon/internetoplysninger.

h) Kilde 7a og b (Vestjyden). Diskutér bladenes brug af oplysninger fra meddelere og meddelernes motiver til at give bladene usande oplysninger. Overvej konsekvenserne af at blive ”uskyldigt” hængt ud.

i) Kilde 11. Billedserien blev solgt illegalt af modstandsbevægelsen. Den er fingeret, d.v.s. den er lavet med ”skuespillere” og har ikke fundet sted i virkeligheden. Diskutér modstandsbevægelsens motiver til at fremstille og sælge billederne? Inddrag kilde 12 (Land og Folk) og gør rede for bladets holdning til tyskerpiger og til fotoserien.
 

Læs mere:

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945. 2002. Se under Tyskerpiger/Likvideringer
www.besaettelse-befrielse.dk  Se under Tyskerpiger/Værnemagere/Stikkerlikvideringer
Anette Warring: Tyskerpiger – under besættelse og retsopgør. 1994.
Peter Øvig Knudsen: Efter drabet. 2001.
Grethe Hartmann: The Girls They Left Behind. 1946.
 

Kilder

Kilde 1 De frie Danske, april 1944
Kilde 2 Frit Danmark, april 1942
Kilde 3 Kritikus, juli 1943
Kilde 4 Friheden (Frederikshavn), aug. 1943
Kilde 5 Muldvarpen, nr. 2 1945
Kilde 6 Fri Presse, juni 1943
Kilde 7a Vestjyden, aug. 1944
Kilde 7b Vestjyden, sept. 1944
Kilde 8 Vestjyden, april 1945
Kilde 9 Information, 2. nov. 1944
Kilde 10 Muldvarpen, nr. 3 1945
Kilde 11 Fotoserie 1943
Kilde 12 Land og Folk, okt./nov. 1943

Kilde 1 De frie Danske, april 1944

Kilde 2 Frit Danmark, april 1942

Kilde 3 Kritikus, juli 1943

Kilde 4 Friheden (Frederikshavn), aug. 1943

Kilde 5 Muldvarpen, nr. 2 1945

Kilde 6 Fri Presse, juni 1943

Kilde 7a Vestjyden, aug. 1944

Kilde 7b Vestjyden, sept. 1944

Kilde 8 Vestjyden, april 1945

Kilde 9 Information, 2. nov. 1944

Kilde 10 Muldvarpen, nr. 3 1945

Kilde 11 Fotoserie 1943

Kilde 12 Land og Folk, okt./nov. 1943